შეარჩიე შენი პროგრამა

ინჟინერია/ მექატრონიკა

დრონების დაპროგრამება

15 წლიდან

Raspberry PI

15 წლიდან

Lego Robotics (L1)

9-11 წლიდან

ელექტორნიკა

12 წლიდან

Fusion 360

12 წლიდან

 Lego Robotics (L2)

12 წლიდან

არდუინო

12 წლიდან