ჩვენ შესახებ

ვინ ვართ

სერვისები

პარტნიორები

გუნდი

მექატრონიქსის მისია

მექ ატრონიქსი არის კომპანია, რომელიც ორიენტირებულია მექატრონიკის როგორც დარგის პოპულარიზაციისკენ. ეს არის მიმართულება, რომელიც აერთიანებს ელექტრონიკის, მექანიკის, პროგრამირების, რობოტიკის, მოდელირებისა და დიზაინის დარგებს. მსგავსი უნარების განვითარება მყარ საფუძველს ქმნის, რათა ტექნოლოგიით დაინტერესებულმა ადამიანებმა განსაზღვრონ თავიანთი როლი ტექნოლოგიურ სამყაროში.

კომპანიის ძირითადი კვლევის მიმართულებას წარმოადგენს უპილოტო საფრენი აპარატები, რომელიც თავის მხრივ აერთიანებს ზემოთ ხსენებულ ტექნოლოგიურ დარგებს და თანამედროვე ტექნოლოგიურ სამყაროში წარმოადგენს პროგრესულ სფეროს.