კურსები 15 წლიდან

კურსების მინიმალური ასაკობრივი ზღვარი 15 წელია. 15 წლამდე მოზარდებისთვის კურსები იხილეთ ქვემოთ.

დრონების დაპროგრამება

15 წლიდან

Raspberry PI

15 წლიდან

C# პროგრამირება

15 წლიდან

Java

15 წლიდან

კურსები 12 წლიდან

კურსების გავლა შეგიძლია თუ ხარ 12 წლის ან მეტის. 

ელექტორნიკა

12 წლიდან

Fusion 360

12 წლიდან

C++ პროგრამირება

12 წლიდან

 Lego Robotics (L2)

12 წლიდან

SQL Database

12 წლიდან

Python

12 წლიდან

არდუინო

12 წლიდან

კურსები 9-11 წლიდან

კურსის გავლა ნებისმიერი ასაკიდანაა შესაძლებელი, თუმცა მინიმალური ზღვარი გახლავთ 9 წელი.

Lego Robotics (L1)

9-11 წლიდან